GIÁ THÔ 3 TRIỆU Đ/M2 - GIÁ TRỌN GÓI 4.8 ĐẾN 6 TRIỆU Đ/M2

Cần chuẩn bị ngân sách bao nhiêu để xây nhà?

Có 2 loại dịch vụ xây nhà

Trọn gói

Dành cho chủ đầu tư:

Sợ bị đội chi phí vì không kiểm soát được vật tư

Khó sắp xếp thời gian để theo công trình xuyên suốt

Đặc điểm:

Vật tư xây thô: nhà thầu cung cấp

Vật tư hoàn thiện: nhà thầu cung cấp

Vấn đề:

Vật tư được lựa chọn trong danh mục có sẵn nên sẽ không đa dạng lắm.

Phần thô và nhân công hoàn thiện

Dành cho chủ đầu tư:

Muốn tự lựa chọn vật tư hoàn thiện và có khả năng kiểm soát tốt chi phí

Biết cơ bản về xây dựng, tìm được nơi cung cấp vật tư tốt

Có nhiều thời gian ở công trình để đáp ứng kịp thời nhu cầu vật tư của nhà thầu

Đặc điểm:

Vật tư xây thô: nhà thầu cung cấp

Vật tư hoàn thiện: chủ đầu tư lựa chọn và cung cấp

Vấn đề:

Nếu chủ đầu tư chưa có kinh nghiệm lựa chọn vật tư, có vật tư thì mua quá tốt, đắt tiền, có vật tư thì mua rẻ, bình dân.

Vật tư xây thô
Là những vật tư dùng để thực hiện các hạng mục như móng, vách, tường, nền, hệ thống nước, điện…

Vật tư hoàn thiện
Là những vật tư như gạch lát nền, gạch ốp tường, sơn, cửa, đèn, thiết bị vệ sinh…

BẢNG GIÁ

XÂY TRỌN GÓI

TRỌN GÓI TIẾT KIỆM

4.8tr – 5.0tr/m2

TRỌN GÓI KHÁ

5.1tr – 5.3tr/m2

TRỌN GÓI CAO CẤP

5.8tr – 6.0tr/m2

BẢNG GIÁ

XÂY PHẦN THÔ VÀ NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN

Loại Đơn giá xây
Cấp bốn 2.200.000 – 2.800.000/ m²
Nhà phố 3.000.000 – 3.600.000/ m²
Biệt thự 3.000.000 – 4.000.000/ m²

Đơn giá tăng giảm tùy thuộc vào:

Loại móng bạn chọn: móng đơn, móng băng, móng đài cọc.

Loại mái bạn chọn: mái tôn, mái bê tông cốt thép, mái ngói.

Nhà có nằm trong hẻm nhỏ không

Số lượng mặt tiền: 1 hay 2 mặt tiền

Một số yêu cầu khác nếu có

Tạm tính chi phí xây dựng để bạn tham khảo

 • Chưa bao gồm tum, lửng, sân vườn
 • Tạm tính với vật tư thông dụng

Nếu bạn chọn xây trọn gói:

Loại Diện tích xây dựng Thành tiền
Móng đơn (30%) 15 m2 48.000.000
Tầng trệt (100%) 50 m2 250.000.000
Tầng 1 (100%) 50 m2 250.000.000
Mái bê tông cốt thép (40%) 20 m2 100.000.000
Tổng tạm tính 648.000.000

Nếu bạn chọn xây phần thô và nhân công hoàn thiện:

Loại Diện tích xây dựng Thành tiền
Móng đơn (30%) 15 m2 48.000.000
Tầng trệt (100%) 50 m2 160.000.000
Tầng 1 (100%) 50 m2 160.000.000
Mái bê tông cốt thép (40%) 20 m2 64.000.000

Tổng tạm tính

(chưa bao gồm vật tư hoàn thiện)

432.000.000

Nếu ngân sách không nhiều, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn:

 • Chuẩn bị ngân sách bao nhiêu, cần dự phòng bao nhiêu
 • Phương án xây dựng để tối ưu ngân sách
 • Thời gian thi công, các mốc thanh toán

Zalo anh Thuận (0908 953 689)

(Online cả ngoài giờ và cuối tuần)

 • Chưa bao gồm tum, lửng, sân vườn
 • Tạm tính với vật tư thông dụng

Nếu bạn chọn xây trọn gói:

Loại Diện tích xây dựng Thành tiền
Móng đơn (30%) 18 m2 57.600.000
Tầng trệt (100%) 60 m2 300.000.000
Tầng 1 (100%) 60 m2 300.000.000
Mái bê tông cốt thép (40%) 24 m2 120.000.000
Tổng tạm tính 777.600.000

Nếu bạn chọn xây phần thô và nhân công hoàn thiện:

Loại Diện tích xây dựng Thành tiền
Móng đơn (30%) 18 m2 57.600.000
Tầng trệt (100%) 60 m2 192.000.000
Tầng 1 (100%) 60 m2 192.000.000
Mái bê tông cốt thép (40%) 24 m2 76.800.000

Tổng tạm tính

(chưa bao gồm vật tư hoàn thiện)

518.400.000

Nếu ngân sách không nhiều, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn:

 • Chuẩn bị ngân sách bao nhiêu, cần dự phòng bao nhiêu
 • Phương án xây dựng để tối ưu ngân sách
 • Thời gian thi công, các mốc thanh toán

Zalo anh Thuận (0908 953 689)

(Online cả ngoài giờ và cuối tuần)

 • Chưa bao gồm tum, lửng, sân vườn
 • Tạm tính với vật tư thông dụng

Nếu bạn chọn xây trọn gói:

Loại Diện tích xây dựng Thành tiền
Móng đơn (30%) 21 m2 67.200.000
Tầng trệt (100%) 70 m2 350.000.000
Tầng 1 (100%) 70 m2 350.000.000
Mái bê tông cốt thép (40%) 28 m2 140.000.000
Tổng tạm tính 907.200.000

Nếu bạn chọn xây phần thô và nhân công hoàn thiện:

Loại Diện tích xây dựng Thành tiền
Móng đơn (30%) 21 m2 67.200.000
Tầng trệt (100%) 70 m2 224.000.000
Tầng 1 (100%) 70 m2 224.000.000
Mái bê tông cốt thép (40%) 28 m2 89.600.000
Tổng tạm tính (chưa bao gồm vật tư hoàn thiện) 604.800.000

Nếu ngân sách không nhiều, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn:

 • Chuẩn bị ngân sách bao nhiêu, cần dự phòng bao nhiêu
 • Phương án xây dựng để tối ưu ngân sách
 • Thời gian thi công, các mốc thanh toán

Zalo anh Thuận (0908 953 689)

(Online cả ngoài giờ và cuối tuần)

 • Chưa bao gồm tum, lửng, sân vườn
 • Tạm tính với vật tư thông dụng

Nếu bạn chọn xây trọn gói:

Loại Diện tích xây dựng Thành tiền
Móng đơn (30%) 24 m2 76.800.000
Tầng trệt (100%) 80 m2 400.000.000
Tầng 1 (100%) 80 m2 400.000.000
Mái bê tông cốt thép (40%) 32 m2 160.000.000
Tổng tạm tính 1.036.800.000

Nếu bạn chọn xây phần thô và nhân công hoàn thiện:

Loại Diện tích xây dựng Thành tiền
Móng đơn (30%) 24 m2 76.800.000
Tầng trệt (100%) 80 m2 256.000.000
Tầng 1 (100%) 80 m2 256.000.000
Mái bê tông cốt thép (40%) 32 m2 102.400.000

Tổng tạm tính

(chưa bao gồm vật tư hoàn thiện)

691.200.000

Nếu ngân sách không nhiều, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn:

 • Chuẩn bị ngân sách bao nhiêu, cần dự phòng bao nhiêu
 • Phương án xây dựng để tối ưu ngân sách
 • Thời gian thi công, các mốc thanh toán

Zalo anh Thuận (0908 953 689)

(Online cả ngoài giờ và cuối tuần)

 • Chưa bao gồm tum, lửng, sân vườn
 • Tạm tính với vật tư thông dụng

Nếu bạn chọn xây trọn gói:

Loại Diện tích xây dựng Thành tiền
Móng đơn (30%) 30 m2 96.000.000
Tầng trệt (100%) 100 m2 500.000.000
Tầng 1 (100%) 100 m2 500.000.000
Mái bê tông cốt thép (40%) 40 m2 200.000.000
Tổng tạm tính 1.296.000.000

Nếu bạn chọn xây phần thô và nhân công hoàn thiện:

Loại Diện tích xây dựng Thành tiền
Móng đơn (30%) 30 m2 96.000.000
Tầng trệt (100%) 100 m2 320.000.000
Tầng 1 (100%) 100 m2 320.000.000
Mái bê tông cốt thép (40%) 40 m2 128.000.000

Tổng tạm tính

(chưa bao gồm vật tư hoàn thiện)

864.000.000

Nếu ngân sách không nhiều, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn:

 • Chuẩn bị ngân sách bao nhiêu, cần dự phòng bao nhiêu
 • Phương án xây dựng để tối ưu ngân sách
 • Thời gian thi công, các mốc thanh toán

Zalo anh Thuận (0908 953 689)

(Online cả ngoài giờ và cuối tuần)

 • Chưa bao gồm tum, lửng, sân vườn
 • Tạm tính với vật tư thông dụng

Nếu bạn chọn xây trọn gói:

Loại Diện tích xây dựng Thành tiền
Móng đơn (30%) 13,5 m2 43.200.000
Tầng trệt (100%) 45 m2 225.000.000
Tầng 1 (100%) 45 m2 225.000.000
Tầng 2 (100%) 45 m2 225.000.000
Mái bê tông cốt thép (40%) 18 m2 90.000.000
Tổng tạm tính 808.200.000

Nếu bạn chọn xây phần thô và nhân công hoàn thiện:

Loại Diện tích xây dựng Thành tiền
Móng đơn (30%) 13,5 m2 43.200.000
Tầng trệt (100%) 45 m2 144.000.000
Tầng 1 (100%) 45 m2 144.000.000
Tầng 2 (100%) 45 m2 144.000.000
Mái bê tông cốt thép (40%) 18 m2 57.600.000

Tổng tạm tính

(chưa bao gồm vật tư hoàn thiện)

532.800.000

Nếu ngân sách không nhiều, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn:

 • Chuẩn bị ngân sách bao nhiêu, cần dự phòng bao nhiêu
 • Phương án xây dựng để tối ưu ngân sách
 • Thời gian thi công, các mốc thanh toán

Zalo anh Thuận (0908 953 689)

(Online cả ngoài giờ và cuối tuần)

 • Chưa bao gồm tum, lửng, sân vườn
 • Tạm tính với vật tư thông dụng

Nếu bạn chọn xây trọn gói:

Loại Diện tích xây dựng Thành tiền
Móng đơn (30%) 15 m2 48.000.000
Tầng trệt (100%) 50 m2 250.000.000
Tầng 1 (100%) 50 m2 250.000.000
Tầng 2 (100%) 50 m2 250.000.000
Mái bê tông cốt thép (40%) 20 m2 100.000.000
Tổng tạm tính 898.000.000

Nếu bạn chọn xây phần thô và nhân công hoàn thiện:

Loại Diện tích xây dựng Thành tiền
Móng đơn (30%) 15 m2 48.000.000
Tầng trệt (100%) 50 m2 160.000.000
Tầng 1 (100%) 50 m2 160.000.000
Tầng 2 (100%) 50 m2 160.000.000
Mái bê tông cốt thép (40%) 20 m2 64.000.000

Tổng tạm tính

(chưa bao gồm vật tư hoàn thiện)

592.000.000

Nếu ngân sách không nhiều, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn:

 • Chuẩn bị ngân sách bao nhiêu, cần dự phòng bao nhiêu
 • Phương án xây dựng để tối ưu ngân sách
 • Thời gian thi công, các mốc thanh toán

Zalo anh Thuận (0908 953 689)

(Online cả ngoài giờ và cuối tuần)

 • Chưa bao gồm tum, lửng, sân vườn
 • Tạm tính với vật tư thông dụng

Nếu bạn chọn xây trọn gói:

Loại Diện tích xây dựng Thành tiền
Móng đơn (30%) 18 m2 57.600.000
Tầng trệt (100%) 60 m2 300.000.000
Tầng 1 (100%) 60 m2 300.000.000
Tầng 2 (100%) 60 m2 300.000.000
Mái bê tông cốt thép (40%) 24 m2 120.000.000
Tổng tạm tính 1.077.600.000

Nếu bạn chọn xây phần thô và nhân công hoàn thiện:

Loại Diện tích xây dựng Thành tiền
Móng đơn (30%) 18 m2 57.600.000
Tầng trệt (100%) 60 m2 192.000.000
Tầng 1 (100%) 60 m2 192.000.000
Tầng 2 (100%) 60 m2 192.000.000
Mái bê tông cốt thép (40%) 24 m2 76.800.000

Tổng tạm tính

(chưa bao gồm vật tư hoàn thiện)

710.400.000

Nếu ngân sách không nhiều, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn:

 • Chuẩn bị ngân sách bao nhiêu, cần dự phòng bao nhiêu
 • Phương án xây dựng để tối ưu ngân sách
 • Thời gian thi công, các mốc thanh toán

Zalo anh Thuận (0908 953 689)

(Online cả ngoài giờ và cuối tuần)

 • Chưa bao gồm tum, lửng, sân vườn
 • Tạm tính với vật tư thông dụng

Nếu bạn chọn xây trọn gói:

Loại Diện tích xây dựng Thành tiền
Móng đơn (30%) 30 m2 96.000.000
Tầng trệt (100%) 100 m2 500.000.000
Tầng 1 (100%) 100 m2 500.000.000
Tầng 2 (100%) 100 m2 500.000.000
Mái bê tông cốt thép (40%) 40 m2 200.000.000
Tổng tạm tính 1.796.000.000

Nếu bạn chọn xây phần thô và nhân công hoàn thiện:

Loại Diện tích xây dựng Thành tiền
Móng đơn (30%) 30 m2 96.000.000
Tầng trệt (100%) 100 m2 320.000.000
Tầng 1 (100%) 100 m2 320.000.000
Tầng 2 (100%) 100 m2 320.000.000
Mái bê tông cốt thép (40%) 40 m2 128.000.000

Tổng tạm tính

(chưa bao gồm vật tư hoàn thiện)

1.184.000.000

Nếu ngân sách không nhiều, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn:

 • Chuẩn bị ngân sách bao nhiêu, cần dự phòng bao nhiêu
 • Phương án xây dựng để tối ưu ngân sách
 • Thời gian thi công, các mốc thanh toán

Zalo anh Thuận (0908 953 689)

(Online cả ngoài giờ và cuối tuần)

Còn có chi phí nào khác không?

Bên trên chỉ là phí xây dựng nhà, ngoài ra còn có những phí khác mà bạn cần quan tâm.

Tháo dỡ xác nhà cũ: sẽ có nhà thầu trọn gói cho bạn luôn phí này, có nhà thầu không. Bạn cần hỏi kỹ.

Bản vẽ thiết kế: Nếu bạn muốn có ngôi nhà hợp thời hoặc độc đáo thì bạn nên sử dụng dịch vụ thiết kế kiến trúc và sau đó tìm nhà thầu thi công có năng lực để hiện thực hóa bản vẽ đó. Còn nếu bạn chỉ cần xây ngôi nhà có thiết kế cơ bản, đơn giản thì bạn có thể sử dụng bản vẽ thiết kế trong dịch vụ xây nhà trọn gói.

Chi phí phát sinh: Nguyên nhân có chi phí này là do không phải ai cũng biết bản thân mình muốn gì ngay từ đầu, đến khi ngôi nhà thành hình thành dáng sẽ có mong muốn thay đổi chút ít là đều thường xảy ra.

Nội thất

Hoàn công

Thuê nhà: Bạn phải thuê chỗ khác ở nếu nhà cần xây là nơi bạn ở hiện tại. Việc xây nhà không đúng tiến độ sẽ khiến bạn tốn thêm tiền thuê.

Chuyển nhà: Phí vận chuyển đồ đạc đến nhà mới.

Câu hỏi thường gặp thi công nhà

Nên xây nhà gác lửng hay nhà 2 tầng?

Tùy vào diện tích sử dụng. Làm gác lửng thì diện tích ít và thấp hơn.

Có nên xây hồ bơi trên sân thượng?

Không nên xây hồ bơi trên sân thượng vì nguy hiểm.

Nên xây nhà tầng lệch hay tầng bằng?

Lệch tầng hay tầng bằng đều được. Lệch tầng không gian cầu thang sẽ rộng ra nhưng diện tích phòng sẽ thu hẹp lại.

Có nên xây nhà vệ sinh trong phòng ngủ?

Xây nhà vệ sinh trong hay ngoài phòng ngủ đều được, tuỳ diện tích nhà. Bạn cho Nam Thiên Phát biết cụ thể diện tích xây dựng, chúng tôi sẽ tư vấn rõ hơn.

Có nên xây sân thượng?

Xây sân thượng giúp có thêm không gian và là chỗ thoát hiểm khi có cháy.

Có nên xây nhà có tầng hầm?

Nếu có nhu cầu để xe hơi thì nên làm hầm, về điều kiện để xây hầm thì liên hệ Nam Thiên Phát.

Nên xây nhà mái Nhật hay mái Thái?

Nhà mái Thái chi phí ít hơn nhà mái Nhật.

Nên xây nhà bằng xi măng gì?

Nên xây nhà bằng xi măng hoa sim, đa dụng.

Nên xây nhà móng gì?

Nên xây nhà bằng móng cọc là tốt nhất.

Nên xây nhà bằng loại gạch nào?

Nên xây bằng gạch Tuynel Đồng Nai.

Nhà cấp 4 nên xây tường 10 hay 20?

Nhà cấp 4 nên xây tường 10 sẽ không chiếm diện tích nhà.

Nhà phố nên xây tường 10 hay 20?

Nhà phố nên xây tường 10 sẽ không chiếm diện tích.

Một số mẫu mặt tiền nhà 1 trệt 1 lầu

Độ dốc của mái giúp thoát nước mưa nhanh hơn Nhà mái bằng tạo cảm giác chắc chắn, kiên cố Mái xéo là nét độc đáo cho toàn bộ ngôi nhà MẪU NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU 5X15 ĐẸP (MẪU SỐ 3)MẪU NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU 5X15 ĐẸP (MẪU SỐ 7) MẪU NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU 5x20 MỚI NHẤT (MẪU SỐ 2) MẪU NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU 5x20 MỚI NHẤT (MẪU SỐ 5) MẪU NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU 5x20 MỚI NHẤT (MẪU SỐ 6)
MẪU NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU 5x20 MỚI NHẤT (MẪU SỐ 8) MẪU NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU 5x20 MỚI NHẤT (MẪU SỐ 10) Mẫu nhà phố 1 trệt 1 lầu số 1Mẫu nhà phố 1 trệt 1 lầu số 2 Mẫu nhà phố 1 trệt 1 lầu số 6 Mẫu nhà phố 1 trệt 1 lầu số 8 Mẫu nhà phố 1 trệt 1 lầu số 10 Mẫu nhà phố 1 trệt 1 lầu số 12 Mẫu nhà phố 1 trệt 1 lầu số 20

Làm việc với nhà thầu cần chú ý những gì?

Để công trình thi công được thuận lợi, bạn cần xác định từ đầu trách nhiệm của 2 bên khi xảy ra vấn đề

Khi ảnh hưởng đến nhà xung quanh, ai sẽ làm việc và chịu trách nhiệm.

Vật tư chưa sử dụng mà bị hư hỏng thì xử lý thế nào

Muốn chúng tôi ước tính cho bạn phí xây nhà?