Xây dựng cụm dân cư tại Bình Dương - xây dựng Nam Thiên Phát
GIÁ THÔ 3 TRIỆU Đ/M2 - GIÁ TRỌN GÓI 4.8 ĐẾN 6 TRIỆU Đ/M2

Xây dựng cụm dân cư tại Bình Dương